Skip to main content Skip to search

Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate a site-ului www.contasco.ro

 1. INFORMAȚII GENERALE

1.1 Începând cu data de 25 mai 2018 se aplică Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cunoscut și sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation).

1.2 În sensul GDPR, datele cu caracter personal reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

1.3 Această politică de confidențialitate privește datele personale ale clienților noștri, ale altor persoane care ne contactează și care ne vizitează și ale reprezentanților acestora, cât și ale potențialilor parteneri de afaceri, angajați sau colaboratori și se aplică datelor colectate prin intermediul site-ului https://www.contasco.ro/, precum și celorlalte date cu caracter personal colectate prin e-mail sau prin alte modalități.

 

 1. CINE SUNTEM

2.1 Date contact:

Numele organizației: SC CONTASCO SRL
Număr înregistrare ORC: J12/3409/2013
Cod unic de identificare: 32491070
Adresă: Cluj-Napoca, str. Alexandru Vlahuță nr. 5, Scara B, Parter, Ap. 23, jud. Cluj, 400310
E-mail: office@contasco.ro
Telefon: +4 0264 565 599

 

2.2 În relația cu datele dvs. cu caracter personal, SC CONTASCO SRL are calitatea de operator.

 

 1. SIGURANȚA ȘI INTEGRITATEA DATELOR

3.1 SC CONTASCO SRL respectă dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și a luat măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate/ ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale/ ilegale.

3.2 Accesul la datele cu caracter personal poate fi realizat doar de către persoanele autorizate și se realizează pe bază de nume utilizator și parolă. Toate accesările datelor personale de către persoanele autorizate se salvează în fișiere de tip log.

3.3 Execuția copiilor de siguranță se face periodic, local și acestea sunt păstrate într-o altă locație unde accesul este securizat peste internet (VLAN/VPN).

3.4 Utilizăm locații sigure de găzduire a serverelor cu monitorizarea securității, protecție, acces controlat și tehnologie de codificare timp de 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

3.5 Când utilizatorii site-ului introduc informații sensibile codificăm transmisia acestor informații folosind tehnologia secure socket layer (SSL). Cu toate acestea, nicio metodă de transmisie pe internet sau metodă de stocare electronică nu este 100% sigură. Prin urmare, deși ne străduim să utilizăm mijloacele necesare pentru a vă proteja datele cu caracter personal, nu putem garanta securitate absolută.

 

 1. CE DATE COLECTĂM

4.1 Când trimiteți o solicitare prin intermediul formularului de contact de pe site-ul nostru, vă solicităm numele dvs., subiectul și adresa de e-mail. Utilizăm aceste informații pentru a răspunde cererii dvs., inclusiv furnizarea de informații despre produsele și serviciile noastre. Putem să vă contactăm de mai multe ori după ce ați făcut o solicitare, pentru a ne asigura că am răspuns la întrebarea dvs. și pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor noștri. Solicitarea dvs. este stocată și procesată în sistemul nostru, pe server local.

4.2 În situația în care ne transmiteți diferite documente prin e-mail sau într-o altă modalitate, putem prelucra numele și prenumele dumneavoastră, domiciliul și codul numeric personal, precum și alte date cu caracter personal.

4.3 Colectăm și alte informații cum ar fi adresa IP și tipul de browser, numele site-ului de la care ați accesat site-ul nostru, paginile pe care le vizitați pe site-ul nostru și cât timp ați petrecut pe fiecare pagină, pentru a monitoriza utilizarea site-ului și pentru a îmbunătăți conținutul acestuia.

4.4 Site-ul https://www.contasco.ro/ utilizează cookie-uri proprii precum și cookie-uri plasate de terți. Pentru mai multe detalii în acest sens, vă rugăm să consultați Politica noastră de utilizare a modulelor cookie.

4.5 Nu vindem și nu închiriem informațiile oferite de dvs. către părți terțe. Datele dvs. cu caracter personal ar putea fi partajate cu părți terțe doar în mod excepțional, cum ar fi părțile contractante care ne prestează servicii. De exemplu, s-ar putea să furnizăm datele dvs. cu caracter personal către părți terțe care ne asistă cu mentenanța site-ului. Când furnizăm informații personale către părți terțe, le solicităm să fie diligente pentru a proteja datele cu caracter personal și le restricționăm utilizarea acestor date exclusiv la scopul pentru care le-au fost încredințate.

4.6 Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

 

 1. DE CE COLECTĂM ACESTE INFORMAȚII?

5.1 Când interacționați în orice fel cu noi este posibil să ne dați sau să primim din alte surse informații:

 • În vederea încheierii sau executării unui contract între dvs. și noi;
 • Pentru a răspunde la întrebări și solicitări;
 • În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul dvs. prealabil;
 • Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și produsele pe care le oferim;
 • Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;
 • Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
 • Pentru crearea și/sau mentenanța conturilor;
 • Pentru a ne conforma legislației;
 • Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;
 • Pentru a îmbunătăți experiența de navigare pe site.

 

 1. TEMEIUL PRELUCRĂRII

6.1. Temeiul prelucrării este unul legal (art. 6 GDPR), după cum urmează:

 • persoana vizată  și-a  dat  consimțământul  pentru  prelucrarea  datelor  sale  cu  caracter  personal  pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • prelucrarea este  necesară  pentru  executarea  unui  contract  la  care  persoana  vizată  este  parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
 • prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice.

6.2 În ceea ce privește eventualitatea prelucrării unor categorii speciale de date cu caracter personal, potrivit art. 9 alin. (2), prelucrarea poate fi realizată fără consimțământ în cazurile menționate în mod expres.

 

 1. DURATA STOCĂRII DATELOR

7.1 Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțiune cu noi.

7.2 După încheierea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.

7.3 În anumite situații expres reglementate, stocarea datelor pe o perioadă mai lungă de timp ne este impusă de lege.

7.4 Menținem e-mailurile venite din solicitări timp de doi ani, după care sunt arhivate în siguranță și păstrate timp de cinci ani, când le ștergem.

 

 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CA PERSOANĂ VIZATĂ

8.1 Beneficiați de dreptul la informare, acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați. De asemenea, puteți solicita limitarea prelucrării realizate de noi și chiar ștergerea datelor.

8.2 Menționăm că orice intervenție asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice executarea contractului încheiat cu dumneavoastră.

8.3 Ne puteți întreba ce informații avem despre dumneavoastră și ne puteți cere să le corectăm dacă sunt inexacte. Dacă v-am cerut consimțământul dvs. pentru a procesa datele personale, puteți retrage acest consimțământ în orice moment.

8.4 Dacă prelucrăm datele dvs. personale pentru a îndeplini un contract sau în temeiul consimțământului, puteți să ne cereți să vă oferim o copie a informațiilor într-un format care să poată fi citit, astfel încât să îl puteți transfera altui furnizor.

8.5 Dacă prelucrăm datele dvs. personale pe bază de consimțământ sau de interes legitim, puteți solicita ștergerea datelor dvs.

8.6 Aveți dreptul să ne cereți să nu mai folosim informațiile dvs. pentru o perioadă de timp dacă credeți că nu facem acest lucru în mod legal.

8.7 În situația în care doriți să trimiteți o solicitare cu privire la datele dvs. personale prin e-mail, poștă sau telefon, vă rugăm să utilizați informațiile de contact furnizate mai sus în secțiunea „CINE SUNTEM” din această politică.

 

 1. DREPTUL DE A DEPUNE PLÂNGERE

Dacă aveți o plângere cu privire la utilizarea de către dvs. a informațiilor dvs., am prefera să ne contactați prima oară pe noi, pentru a putea remedia în mod amiabil cererea. Cu toate acestea, puteți, de asemenea, să contactați Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru Informații prin intermediul site-ului lor la http://www.dataprotection.ro/ sau să le scrieți la adresa:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

 

 1. ÎNTREBĂRI, NELĂMURIRI, SESIZĂRI

10.1 Dacă aveți nevoie de alte informații în legătură cu Politica de confidențialitate sau dacă doriți să vă exercitați drepturile prevăzute de GDPR, aveți posibilitatea de a ne contacta folosind informațiile de contact furnizate mai sus în secțiunea „CINE SUNTEM” din această politică.

10.2 Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atenție și să răspundem solicitărilor sau întrebărilor pe care le aveți în cel mult 30 de zile.

 

 1. 11. ACTUALIZĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

11.1 Prin utilizarea acestui site şi/ sau a serviciilor noastre, sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, în modalitatea descrisă în această Politică de Confidențialitate.

11.2 Ne rezervăm dreptul de a modifica prezenta Politică de confidențialitate la orice dată, fără a vă înștiința în prealabil și toate modificările vor intra în vigoare imediat după afișarea lor.

11.3 Dacă aducem modificări semnificative la prezenta Politică de confidențialitate, vă vom înștiința în prezenta, prin e-mail sau printr-un anunț pe pagina noastră de pornire.

11.4 Dacă vrem să folosim datele dvs. personale într-un mod pe care nu l-am identificat anterior, vă vom contacta pentru a vă oferi informații despre acest lucru și, dacă este necesar, pentru a vă solicita acordul.