Skip to main content Skip to search

Consultanta fiscala

Consultanta fiscala

CONTASCO SRL – firma de contabilitate din Cluj-Napoca, va ofera servicii specializate de consultanta fiscala, in conformitate cu legislatia fiscala in vigoare, pentru a lua cele mai bune decizii in ceea ce priveste afacerea dumneavoastra.

Fie ca aveti nevoie de consultanta fiscala pentru infiintarea unei societati sau sprijin informational legislativ cu privire la taxele si impozitele datorate statului, va stam la dispozitie cu toate resursele necesare. Ne straduim in permanenta sa va oferim informatii de actualitate, de cea mai buna calitate.

SERVICII DE CONSULTANTA FISCALA

 • consultanta privind legislatia fiscala in vigoare pentru fiecare domeniu de activitate;
 • consultanta fiscala privind impozitarea veniturilor persoanelor juridice si fizice rezidente si nerezintente;
 • consultanta fiscala privind TVA;
 • consultanta fiscala privind contributiile sociale aferente veniturilor din salarii;
 • consultanta fiscala privind deductibilitatea tuturor tipurilor de cheltuieli;
 • informari periodice privind modificarile legislatiei aplicabile in domeniul fiscal;
 • identificarea oportunitatilor fiscale si folosirea acestora;
 • asistenta pe perioada controalelor fiscale.

ORDONANȚA nr. 71 din 30 august 2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 1 septembrie 2001

Articolul 1

Prezenta ordonanță constituie cadrul juridic privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală ca activitate independentă, de către persoanele care au dobândit aceasta calitate.

Articolul 2

Exercitarea independentă a calității de consultant fiscal se realizează numai pe baza raporturilor juridice dintre consultantul fiscal și persoanele fizice sau juridice cărora le acordă consultanță și față de care acesta nu are niciun fel de interese materiale directe sau indirecte, cu excepția onorariilor cuvenite pentru munca prestată în această calitate.

Articolul 3

(1) Activitatea de consultanță fiscală constă în:

 • a). acordarea de asistență și prestarea de servicii profesionale în domeniul fiscal, inclusiv realizarea de expertize fiscale extrajudiciare la solicitarea organelor fiscale sau a oricăror altor persoane sau entități interesate;
 • b). prestarea de servicii și asistență de specialitate pentru întocmirea declarațiilor fiscale
 • c). certificarea declarațiilor fiscale, în condițiile legii;
 • d). asistență și servicii pe probleme de procedură fiscală;
 • e). asistență privind întocmirea documentației pentru exercitarea căilor de atac împotriva titlurilor de creanță și a altor acte administrative fiscale;
 • f). asistență și reprezentare în fața organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistență de specialitate pe parcursul derulării inspecției fiscale;
 • g). realizarea de expertize fiscale judiciare la solicitarea organelor judecătorești sau de cercetare penală. În acest caz,  42 din Legea nr. 134/2010privind Codul de procedură civilă, republicată, se aplică în mod corespunzător. Expertizele fiscale judiciare se realizează numai de consultanții fiscali activi înscriși în evidențele Ministerului Justiției – Serviciul profesii juridice conexe
 • h). abrogată;
 • i). asistență privind creanțele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 • j). asistență fiscală în cauzele aflate pe rolul unei autorități jurisdicționale.

Articolul 8

…………………………….

(6) Activitatea de consultanță fiscală poate fi desfășurată numai de persoanele înscrise în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală la secțiunile «persoane active».

Articolul 25

………………………………………

(2) Exercitarea activităților de consultanță fiscală de către persoanele fizice care nu au dobândit calitatea de consultant fiscal potrivit prevederilor prezentei ordonanțe sau care nu au devenit membri activi ai Camerei, precum și de către persoanele juridice care nu au fost autorizate de Cameră sau care nu s-au înregistrat în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale.