Skip to main content Skip to search

Declaratia unica

Ce este declaratia unica?

Declaratia Unica este o declaratie fiscala care se completeaza de catre contribuabil sau imputernicitul acestuia, cu informatii despre situatia fiscala a contribuabilului.

Tot in cadrul acestei declaratii, fiecare contribuabil are posibilitatea redirectionarii a pana la 3,5% din impozitul pe venit pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult precum si pentru acordarea de burse private.

Termenul limita de depunere al declaratiei unice este 15 martie si se face in format electronic, pe site-ul ANAF. Nedepunerea la termenul prevazut de lege de catre persoanele fizice a Declaratiei unice se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 500 lei, potrivit art. 336, alin.(3) din Codul de Procedura Fiscala.

Informatii utile

  • Creeare cont SPV

https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/formularInregistrare.jsp

  • Descarcare declaratia unica

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/declaratie_unica.html

  • Depunere declaratia unica

https://declunica.anaf.ro

  • Descarcare recipisa declaratia unica

https://www.anaf.ro/StareD112/

Cine trebuie sa completeze declaratia unica?

Aceasta declaratie trebuie completata si depusa de catre persoanele fizice care au inregistrat unul sau mai multe dintre urmatoarele tipuri de venituri:

  • Activitati independente (activitati de productie, comert, servicii, profesii liberale, activitati sportive)
  • Drepturi de proprietate intelectuala
  • Cedarea folosintei bunurilor (chirii), cu exceptia veniturilor din arenda.
  • Venituri din investitii (dividende,dobanzi, vanzare actiuni/parti sociale, etc).
  • Activitati agricole, piscicultura si/sau silvicultura.
  • Alte surse.

Cum se face plata impozitului pe venit, a CAS si CASS?

Incepand cu anul 2018, platile reprezentand impozit pe venit, contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) si contributia de asigurari sociale – pensii (CAS) declarate in Declaratia Unica, se fac intr-un singur cont – contul unic – al carui beneficiar este Bugetul de stat.
Contul IBAN se alege in functie de localitatea de domiciliu – conform cartii de identitate – a platitorului, iar la ”CUI institutie Beneficiara” se completeaza CNP-ul persoanei fizice pentru care se face plata.